Õppetöö Tallinna Tähetornis jaguneb:

Valgusreostuse mõõtmiste juhendid (praktilise astronoomia kodutöö)

Loengukonspekte internetist